Smlouva o nové přeshraniční infrastruktuře mezi Českem a Polskem

Smlouva o nové přeshraniční infrastruktuře mezi Českem a Polskem

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Centralny Port Komunikacyjny (CPK) uzavřely smlouvu o úzké spolupráci na rozvoji nové přeshraniční železniční infrastruktury mezi ČR a Polskem zahrnuté do transevropské dopravní sítě TEN-T.

Rozsah spolupráce zahrnuje koordinaci a harmonizaci přípravných studií a prací na nových přeshraničních železničních tratích Katowice – Ostrava a Wrocław – Praha. Ty se budou navrhovat jako vysokorychlostní.

Pro posílení vzájemné spolupráce bude do jednoho měsíce založena pracovní skupina, která bude mít na starosti koordinaci prací a výměnu zkušeností v oblasti přípravy nových vysokorychlostních tratí mezi českou a polskou stranou.

CPK má v Polsku na starosti nejen přípravu centrálního letiště, ale i návazné infrastruktury, zejména pak výstavbu cca 1600 km nových železničních tratí.

Source of information

SŽDC & ProfiBusiness.world

Date

14. května 2019

Translator

Facebook

Page generated in 1.4838 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál